Rozbory pitné vody

Kvalita vody

Kvalita vody odpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Podzemní voda je v takové kvalitě, že není vyžadována její složitější úprava.

Úprava vody spočívá pouze v jejím hygienickém zabezpečení aplikováním dezinfekčního činidla.

Pro dezinfekci je využíván roztok dezinfekčního činidla chlornanu sodného (NaClO).

Pro celý systém bylo v roce 2022 zpracováno posouzení rizik v zásobování pitnou vodou a přijata opatření pro jejich omezení.

Tvrdost vody

Naše voda je velmi tvrdá.

Hodnota se pohybuje v rozmezí 4,1 – 4,5 mmol/l

2024

Cyklopenzion_krácený

2023

MŠ krácený

Hasičárna krácený

Hasičárna kuchyňka krácený

VÚM krácený

2022

VÚM krácený+uran

OÚ kuchyňka krácený

MŠ kuchyňě dřez krácený

Hasičárna kuchyňka dřez krácený+uran

2021

DPS krácený+uran

Hasičárna kuchyňka krácený

MŠ kuchyně dřez krácený

OÚ kuchyňka krácený + uran

2020

Hasičárna krácený + uran

Agroservis  krácený

Cyklopenzion krácený

OÚ kuchyňka krácený + uran

2019

MŠ krácený + uran

VÚM krácený + uran

Cyklopenzion krácený

OÚ kuchyňka krácený

2018

ZŠ kuchyně

MŠ kuchyně

OÚ kuchyňka + uran

2017

OÚ kuchyňka

 

2016